Superzwilżacz

Środek zwilżający, surfaktant, stosowany do poprawy właściwości cieczy użytkowych agrochemikaliów. Preparat wskazuje korzystny wpływ na wzrost skuteczności wykonywanych zabiegów, gdyż zapewnia bardzo dobre zwilżenie powierzchni opryskiwanych roślin, dzięki czemu są one dokładnie pokryte cieczą roboczą, zwiększa przyczepność kropel cieczy do powierzchni liści oraz ułatwia wnikanie preparatów do rośliny.

Dostępne opakowania:

powrót do listy