Nowe terminy na sprzedaż i stosowanie środków

2020-12-19
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało nowy komunikat, dotyczące terminu na sprzedaż i stosowanie środków ochrony roślin, mające w swoim składzie substancje Tiofanat metylu:

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) Nr 2020/1498 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiofanat metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 342 z 16.10.2020, str. 5) powyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 19 kwietnia 2021 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną tiofanat metylu do dnia 19 października 2021 r. Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna w następujący sposób:

  • - środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 19 kwietnia 2021 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 31 sierpnia 2021 r.;
  • - środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 19 kwietnia 2021 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 19 października 2021 r.
powrót do listy