Fytoftorozy (drzew, krzewy ozdobne)

Fytoftorozy (drzew, krzewy ozdobne)

Objawy choroby mogą występować na różnych częściach roślin. Na wrzosach początkowo porażeniu ulegają korzenie, które gniją i zamierają. W rezultacie wzrost części nadziemnej ulega zahamowaniu. Część pędów ulega nekrozie. W przypadku silnego porażenia zamierają całe rośliny. Na różanecznikach porażeniu mogą ulegać wszystkie części rośliny. Korzenie ulegają zgniliźnie. Zamierają całkowicie pojedyncze lub wszystkie pędy, wówczas liście zwijają się „łódeczkowato” wzdłuż głównego nerwu. Na łodygach, począwszy od ich wierzchołka występują przebarwienia i nekrozy. Ogonki liściowe, a następnie blaszki liściowe brązowieją – wówczas na blaszce liściowej, u jej nasady, powstaje charakterystyczna nekroza w kształcie litery V. Na krzewach iglastych zamierają początkowo pojedyncze pędy, a z czasem całe krzewy. Po ich wyciągnięciu z podłoża widać wyraźnie zgniliznę korzeni ( mają one wówczas kolor brunatny). Wewnątrz pędów (po ich przecięciu) widać wyraźne zbrunatnienia tkanek. Fytoftorozie ulegają zwłaszcza cyprysiki. Inne gatunki krzewów iglastych są bardziej odporne na chorobę.

Po zauważeniu pierwszych objawów choroby opryskać rośliny chore i obok rosnące środkiem Mildex 71,1 WG lub Previcur Energy 840 SL. Zabieg powtórzyć 2 – 3 razy co 14 dni.

Uwaga: rośliny nawożone kilkakrotnie, doglebowo lub dolistnie, nawozem Actifos lub Actifos AL,są mniej podatne lub praktycznie nie ulegają  porażeniu przez fytoftorozy.