Zgorzel siewek

Zgorzel siewek

Rośliny po wysiewie nie wschodzą lub pojawiają się tylko pojedyncze siewki. Zaraz po wschodach łodygi siewek u nasady ulegają przewężeniu, rośliny przewracają się i zamierają.

Zaprawą Nasienną T 75 DS/WS zaprawiać nasiona przed siewem. Previcur Energy 840 SL stosować do odkażania gleby do produkcji rozsady, podlewania siewek lub rozsady.