Chwasty (drzewa, krzewy, chodniki)

Chwasty (drzewa, krzewy, chodniki)

Środek stosować na zielone chwasty w trakcie ich intensywnego wzrostu. Chwasty zaczynają zamierać po około 5 – 7 dniach od wykonania oprysku. Należy zwracać szczególna uwagę aby ciecz użytkowa podczas zabiegu nie została zniesiona na rośliny uprawne. Dlatego zabiegi wykonywać tylko przy bezwietrznej pogodzie.