Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne (warzywa)

Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne (warzywa)

Środek Boxer 800 EC stosować w następujący sposób: ziemniaki opryskiwać po posadzeniu do fazy 3 liści na pędzie głównym, cebulę z siewu opryskiwać po wschodach, gdy pierwszy liść ma co najmniej 3 cm, a najpóźniej zanim będzie widoczny 5 liść, marchew i pietruszkę opryskiwać w fazie 2-4 liści roślin.

Środek Fusilade Forte 150 EC stosować w następujący sposób: ziemniaki – po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaka, lecz przed zakryciem międzyrzędzi). Marchew, pietruszka i inne po wschodach rośliny uprawnej.

Stomp Aqua 455 CS stosować w następujący sposób: truskawki - stosować jesienią lub wczesną wiosną na glebę wolną od chwastów, cebula - opryskiwać bezpośrednio po siewie lub po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1-2 liści właściwych, na glebę wolną od chwastów.