Chwasty jednoroczne, jednoliścienne i dwuliścienne w warzywach

Chwasty jednoroczne, jednoliścienne i dwuliścienne w warzywach

Środek Stomp 330 EC stosować w następujący sposób: ziemniaki opryskiwać przed wschodami rośliny uprawnej, cebulę z siewu opryskiwać bezpośrednio po siewie lub gdy rośliny cebuli mają 1 – 2 liście, cebulę z dymki opryskiwać do 5 dni po sadzeniu lub gdy szczypior ma 5 – 10 cm wysokości, kapustę – opryskiwać pole przed sadzeniem rozsady.

Środek Fusilade Forte 150 EC stosować w następujący sposób: Ziemniaki – po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaka, lecz przed zakryciem międzyrzędzi). Marchew, pietruszka i inne po wschodach rośliny uprawnej.