Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma AGROPAK sp. j. Brzeziński i Wspólnicy z siedzibą w Jaworznie przy ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, określanym dalej jako Agropak, NIP: 6320200258, REGON: 271008052, KRS: 0000022143, adres email: agropak@agropak.pl, strona internetowa: www.agropak.pl.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe.
Abyśmy mogli udzielić Ci odpowiedzi lub nawiązać z Tobą współpracę.

Dlaczego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1. lit. f rozporządzenia).

Komu mogą lub będą ujawniane Twoje dane osobowe.
1) Twoje dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Agropak (tzn. pracownikom Agropak i innym osobom fizycznym wykonującym zadania na rzecz Agropak w ramach wymienionego celu).
2) Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3) Dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie Agropak i innym podmiotom uczestniczącym w realizacji usług.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane.
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Jakie przysługują Tobie prawa.
1) Prawo dostępu do treści swoich danych.
2) Prawo żądania ich sprostowania.
3) Prawo żądania ich usunięcia.
4) Prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
5) Prawo do wyrażenia sprzeciwu.
6) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest wymogiem lub obowiązkiem i co się stanie jeżeli ich nie podasz.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia udzielenia odpowiedzi lub nawiązania współpracy.

Czy Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub tzw. profilowania.
Nie, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany ani profilowane, według art. 22 rozporządzenia.