Actifos

Specjalistyczny nawóz dolistny i doglebowy do stosowania w amatorskiej i profesjonalnej uprawie drzew i krzewów ozdobnych, zwłaszcza iglastych. Rośliny nawożone Actifosem są znacząco mniej podatne na wiele infekcyjnych chorób grzybowych. Właściwość ta wynika z formuły chemicznej w jakiej występuje azot: jon amonowy w formie soli ze specyficznym związkiem fosforu. Ten składnik nawozowy z jednej strony jest „nośnikiem” łatwo przyswajalnego azotu, a z drugiej – wpływa na relacje „roślina-patogen” poprawiając stan zdrowotny upraw. Kilkakrotne nawożenie roślin Actifosem w zalecanym stężeniu (0,6 %), powoduje w uprawie warzyw obniżenie podatności roślin na mączniaki rzekome, zarazę ziemniaka, mączniaki prawdziwe; w uprawach roślin ozdobnych z kolei obniżenie podatności roślin na infekcje grzybami z rodzaju Phytophtora i Pythium (fytoforozy, zgorzele zgnilakowe), a także zwiększenie odporności na mączniaki prawdziwe.

Skład: azot – 10,2 %, bor – 0,02 % miedź – 0,008 %, żelazo – 0,06 %, mangan – 0,04 %, molibden – 0,004 %, cynk – 0,02 %


Zastosowania:
warzywa gruntowe
róże w gruncie i pod osłonami
drzewa i krzewy ozdobne (iglaste i liściaste) oraz rośliny wrzosowate
 

Dostępne opakowania:

powrót do listy