Boxer 800 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych

Dostępne opakowania:

Uprawa Problem Zalecana dawka
rośliny ozdobne marchew ziemniak przytulia czepna, komosa biała, miotła zbożowa, mak polny  250 ml środka na 20 L wody 
powrót do listy