Curzate Cu 49,5 WP

Środek grzybobójczy i bakteriobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami powodowanymi przez grzyby, organizmy grzybopodobne i bakterie w amatorskiej uprawie pomidora w ogrodach działkowych i przydomowych. Rośliny należy opryskiwać w taki sposób, aby zostały dokładnie zwilżone i nie tworzyły się na nich krople. 

Zawartość substancji czynnej: cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 4,5 % (45 g/kg), miedź ( w postaci tlenochlorku miedzi) – 45,0 % (450 g/kg)

Dostępne opakowania:

Uprawa Zalecana dawka Choroba
pomidor
(uprawa w gruncie)
2,25 – 2,5 g środka w 0,7 L wody / 10m² zaraza ziemniaka
pomidor
(uprawa w gruncie)
2,25 – 2,5 g środka w 0,7 L wody / 10m² alternarioza
pomidor
(uprawa w gruncie)
2,25 – 2,5 g środka w 0,7 L wody / 10m² bakteryjna cętkowatość

Okres karencji: pomidor (uprawa w gruncie) – 7 dni
Zalecany termin stosowania: lipiec – wrzesień
powrót do listy