Acrobat MZ 69 WG

Fungicyd w formie granul przeznaczony do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu
wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

Dostępne opakowania:

Roślina Problem Zalecana dawka
ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 20 g środka w 2 – 5 L wody / 100 m²
pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza, antraknoza 20 g środka w 5 – 8 L wody / 100 m²
pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka 36 g środka w 12 L wody / 100 m²
ogórek w gruncie mączniak rzekomy dyniowatych 20 g środka w 7 L wody / 100 m²
cebula mączniak rzekomy cebuli, alternarioza 20 g środka w 7 L wody / 100 m²
powrót do listy