Curzate Cu 49,5 WP

Środek grzybobójczy i bakteriobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej
o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
przed chorobami powodowanymi przez grzyby, organizmy grzybopodobne i bakterie
w uprawie amatorskiej pomidora w ogrodach działkowych i przydomowych.

Dostępne opakowania:

Roślina Problem Zalecana dawka
pomidor
(uprawa w gruncie)
zaraza ziemniaka 2,25 – 2,5 g środka w 0,7 L wody / 10m²
pomidor
(uprawa w gruncie)
alternarioza 2,25 – 2,5 g środka w 0,7 L wody / 10m²
pomidor
(uprawa w gruncie)
bakteryjna cętkowatość 2,25 – 2,5 g środka w 0,7 L wody / 10m²
powrót do listy