Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczenia wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia. Stosując Karate Zeon 050 CS, zwłaszcza przeciwko szkodnikom ssącym, oprysk należy wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części rośliny cieczą użytkową.

Zawartość substancji czynnej: lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/L (4,81%)

Dostępne opakowania:

Uprawa Zalecana dawka Szkodnik
jabłoń
1,5 ml – 2,0 ml środka w 7,5 L wody / 100 m2
mszyca jabłoniowa
ziemniak
1,5 ml – 1,6 ml środka w 3 L – 4 L wody / 100 m2
stonka ziemniaczana
aronia
1,5 ml – 2 ml środka w 5 L – 7,5 L wody / 100 m2
mszyca, omacnica jarzębianka, zwójka różóweczka
cebula
1,2 ml środka w 4 L – 5 L wody / 100 m2
wciornastek tytoniowiec, śmietka cebulanka
kapusta głowiasta
1,2 ml środka w 5 L – 6 L wody / 100 m2
gąsienice bielinka kapustnika i bielinka rzepnika, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec

Okres karencji: ziemniak, jabłoń, cebula, kapusta głowiasta, aronia – 7 dni.
Zalecany termin stosowania: kwiecień - wrzesień
powrót do listy