Treol 770 EC

Insektycyd i akarcyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Na roślinie działa powierzchniowo. Na szkodniki działa kontaktowo w sposób mechaniczny; środek tworzy na powierzchni ciała szkodnika szczelny film blokujący proces oddychania.

Dostępne opakowania:

Roślina Problem Zalecana dawka
świerk przędziorek sosnowiec (stadia zimujące) 150 ml środka w 10 L wody / 100 m²
borówka wysoka, porzeczka
czerwona
misecznik śliwowy (stadia zimujące) 175 ml środka w 10 L wody / 100 m²
brzoskwinia przędziorek owocowiec (stadia zimujące),
mszyca
150 ml środka w 10 L wody / 100 m²
jabłoń przędziorek owocowiec (stadia zimujące) 150 ml w 10 L wody / 100 m²
powrót do listy