Owady zjadające liście na różnych gatunkach roślin ozdobnych, sadowniczych i warzywnych

Owady zjadające liście na różnych gatunkach roślin ozdobnych, sadowniczych i warzywnych

Na liściach widoczne są ubytki tkanki i zwykle nietrudno w tych miejscach znaleźć sprawcę uszkodzeń, np. żerujące gąsienice, chrząszcze. Skrajnym przypadkiem żerowania w/w szkodników są tzw. gołożery, czyli całkowite zniszczenie blaszki liściowej.


Rośliny opryskiwać w momencie zauważenia żerujących owadów i pierwszych uszkodzeń liści. Zabieg powtórzyć w przypadku ponownego pojawienia się szkodników.